Tag Archives: Soul (Roh) (2019)

รีวิวหนังผี Soul (Roh) (2019) | Netflix

หนังเปิดเรื่องด้วยตัวบทในคัมภีร์กุรอานว่าด้วยการสร้างสิ่งมีชีวิตของพระเจ้า (อัลลอฮ์ ซ.บ.) ที่มนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นจากดินโคลน และเหล่าญิน (สิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างก่อนมนุษย์ตามความเชื่อของอิสลาม) ถูกสร้างจากเปลวไฟ จึงไม่แปลกที่ตลอดทั้งเรื่องเราจะเห็น ‘ไฟ’ ปรากฏเป็นองค์ประกอบหลักของเรื่อง หากจะทำความเข้าใจความหมายของตัวบทนี้ ในฐานะที่ผู้เขียนเองนับถืออิสลามซึ่งเติบโตมากับโรงเรียนสอนศาสนา และเรื่องเล่าเกี่ยวกับญิน จึงอยากจะพาผู้อ่านย้อนกลับไปดูรายละเอียดในกุรอานที่ระบุว่า ก่อนมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์นั้น พระเจ้าได้สร้างสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไว้มากมาย เทวทูตต่างๆ ถูกสร้างขึ้นจากรัศมี สร้างจากแสง และจากไฟ ครั้นจะสร้างมนุษย์คนแรก จึงมีคำสั่งให้ใช้ดินปั้นเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์ จากนั้นพระองค์ได้เป่าดวงวิญญาณ (Soul) เข้าไป แล้วให้ชื่อว่า ‘อาดัม’ มนุษย์คนแรก อาดัมถูกสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นตัวแทนของพระองค์ พร้อมทั้งได้ประทานความรู้ความสามารถแก่อาดัม จากนั้นพระเจ้าจึงมีโองการสั่งให้เหล่าเทวทูตต่างๆ รวมถึงญิน ก้มซูหยูด (ก้มกราบทำความเคารพ) สรรพสิ่งต่างๆ ต่างเชื่อฟัง ทว่ามีแค่เพียงเหล่าญิน โดยการนำของ อิบลีส (ที่ปรากฏในหนังด้วย) ไม่ยอมทำตาม โดยอ้างว่าทำไมจะต้องเคารพสิ่งมีชีวิตที่สร้างมาจากดินโคลนอันต่ำต้อยด้วย ในขณะที่ตนนั้นสร้างมาจากไฟ สูงส่งกว่าเป็นไหนๆ เมื่อการปฏิเสธความเคารพต่อตัวแทนของพระเจ้านั่นเท่ากับว่าปฏิเสธพระเจ้าไปด้วย พระองค์มีคำสั่งลงโทษเหล่าญินที่ทรยศ แต่ด้วยความทะนงตัวของอิบลีส มันเลยขอต่อหน้าพระเจ้าเพื่อประวิงเวลาการทำโทษไปยังวันสิ้นโลก พร้อมขอเป็นปรปักษ์กับอาดัมและลูกหลานของอาดัมตลอดไป ภารกิจแรกที่อิบลีสได้ลงมือทำและสำเร็จอย่างมหาศาลคือ การแปลงกายเป็นงูและหลอกนางฮาวา (มนุษย์คนที่สอง ซึ่งเป็นภรรยาของอาดัม)… Read More »